Lucije Kornelije Cina Mlađi

Lucije Kornelije Cina (lat. Lucius Cornelius Cinna, umro posle 43. st. e.), nazvan Mlađi da bi ga se razlikovalo od njegova oca istoga imena, bio je rimski političar.

Cina je bio učesnik Lepidovog ustanka (77. godine st. e.). Nakon toga priključio se Kvintu Sertoriju u Hispaniji, a zatim mu je bilo dozvoljeno da se vrati u Rim zajedno sa svim ostalim Lepidovim pristalicama (Lepidani), o čemu je verovatno 70. godine bio donet poseban zakon (lex Plautia). Cinin je povratak dodatno pomogao njegov zet Julije Cezar. Ipak, po Sulinim zakonima još uvek mu je bilo zabranjeno da obavlja javne dužnosti, pa je na položaj pretora došao tek 44. godine st. e., nakon što je 49. godine Cezar vratio puna građanska prava sinovima proskribovanih Rimljana.

Kao pretor pokazivao je simpatije prema republikanskom uređenju, a nakon što je iskazao svoje odobravanje Cezarovog ubistva bio je napadnut dok je išao ka senatu, ali ga je spasao kasniji trijumvir Marko Emilije Lepid. Kasnije iste godine odbio je da preuzme na upravu provinciju koju mu je ponudio Marko Antonije. Otprilike u to vreme oženio se Pompejevom kćerkom. Proskribovan je 43. godine st. e. i verovatno je ubrzo potom i ubijen.