Lu Lingxuan

Lu Lingxuan (陸令萱, ? - 577) bila je dvorska dama u službi kineske dinastije Sjeverni Qi. Službu je započela kao dojilja cara Gao Weija, ali je s vremenom postala toliko moćna na dvoru da je zasjenila njegovu caricu majku Hu. Njen sin Mu Tipo je bio jedan od najmoćnijih službenika na Gao Weijevom dvoru. Kineski historičari je često optužuju za korupciju.