Lopata je alat koja se koristi u domaćinstvima. Sastoji se od ručke i sečiva. Ručka se najčešće pravi od drveta ili ojačanog stakla-plastike. Sečivo mora biti od čvrstog materijala najčešće nekog metala kao što je čelični lim ili tvrde plastike. Ima veliku upotrebu u poljoprivredi, građevinarstvu i vrtarstvu.[1]

Lopata

Namena uredi

Zbog velike površine sečiva najpodesnija je za prebacivanje veće količine rastresitog materijala kao što su pesak, ugalj, snega i slično, mada se može koristiti i za skupljanje rastresitog materijala. Za različite potrebe lopate mogu biti i različitog dizajna i dimenzija. Najčešće je u upotrebi lopata koja se sastoji od drvene ručke i širokog metalnog sečiva, i koja se koristi u građevinske svrhe kao i u poljoprivredi. Lopate manjih dimenzija mogu da se koriste u vrtovima, dok se plastične lopate koriste za čišćenje i kao takve se mogu naći pod nazivom đubrovni

Istorija uredi

Postoje dokazi da se još u ranom neolitu koristili životinjsku lopaticu kao oruđe za rad.[2] Kasnije su se pravile od drveta. Koristile su se pre svega u rudnicima, i u njima je bila osnovna alatka sve do industrijskog doba. Tokom druge industrijske revolucije krajem 19.veka teške mašine i buldožeri su konačno zamenili lopate. Od tada lopate se koriste pre svega u domaćinstvima kao i građevinarstvu, a vrlo malo u industriji i to više kao pomoćno sredstvo.

Galerija uredi

Reference uredi