Likomed (isto tako poznat kao Likurg), u grčkoj mitologiji je bio kralj Skirosa za vrijeme trojanskog rata. Prije rata je Tetida poslala svog sina Ahileja na Likomedov dvor, nastojeći izbjeći proročanstvo po kome bi Ahilej poginuo pred Trojom. Tamo se Ahilej oženio za Likomedovu kći Deidamiju i s njome imao sina Neoptolema. Odisej i Diomed su došli an Skiros tražiti Ahileja, uspjeli ga prepoznati i dovesti pred Troju. Neoptolem je ostao s djedom sve dok ga kasnije nisu pozvali da sudjeluje u ratu. Plutarh piše kako je Likomed također ubio Tezeja kada se ovaj sklonio na njegov otok, i to tako što ga je gurnuo sa stijene. To je učinio bojeći se da će ga Tezej svrgnuti.