Liberalno-demokratska stranka (Srbija)

Liberalno-demokratska stranka je monarhistička politička stranka koja djeluje u Srbiji. Osnovana je 14.12. 1989. u Valjevu pod nazivom Liberalna stranka, a pozivala se na tradiciju Liberalne stranke koja je djelovala u Srbiji u 19. vijeku. Godine 1997. je promijenila naziv u Liberalno-demokratska stranka kako bi izbjegla miješanje sa Srpskom liberalnom strankom.