Leut je naziv za mali jedrenjak s jednim jarbolom i latinskim jedrom koji se koristio na istočnoj obali Jadrana. Posade leuta su često znale koristiti vesla.

Leut je opjevao čuveni dalmatinski pjesnik i kantautor Toma Bebić u svojoj pjesmi Leute moj.