Legio XXII Deiotariana

Legio vigesima secunda Deiotariana (Dvadeset druga Diotarova legija) bila je rimska legija, osnovana oko 48. pne. i rasformirana za vrijeme Bar Kohbinog ustanka 132135. Svoj cognomen je dobila po Diotaru, keltskom kralju Galatije i rimskom savezniku čija je vojska poslužila kao jezgro prilikom njenog osnivanja.

Karta Rimskog Carstva pod Hadrijanom godine 125. na kojoj se Legio XXII Deiotariana nalazi u Aleksandriji u provinciji Aegyptus-

Fusnote Uredi