Za Kugyōa, budističkog redovnika koji je 1291. ubio Kamakura šoguna Minamoto no Sanetomoa, v. Kugyō (Minamoto no Yoshinari)".

Kugyō (公卿?) je kolektivni izraz za nekolicinu najmoćnijih ličnosti na dvoru japanskih careva prije Meiji ere. Kugyō se dijelio na dvije grupe - (?), koga su činili Kancelar kraljevstva, ministar lijeve strane i ministar desne strane; te Kei (?), koga su činili Glavni savjetnik, Srednji savjetnik, Dvorski savjetnik (参議 Sangi?), te članovi japanskog dvora trećeg ili višeg stupnja.

Godine 1869. je kao dio Meiji reformi uvedena jedna aristokratska klasa - kazoku - kojom su spojeni kuge (dvorsko plemstvo u Kjotu, čiji je dio bio kugyō) i daimyo (feudalni zemljoposjednici i ratnici). 1870-ih je također modernizirana organizacija samog dvora.

U periodu nakon drugog svjetskog rata je kazoku ukinut kao dio poratnih reformi. Političke ovlasti cara su prebačene na ustavnu vladu Japana, a odgovornost za cara i carsku porodicu je preuzela Kancelarija carskog domaćinstva (kasnije Agencija).

V. također

uredi