Kozarstvo je grana stočarstva koja se bavi uzgojem koza i njihovim iskorišćavanjem radi dobijanja mleka i mesa. Najčešće je uzajamno sa ovčarstvom.

Stado koza na pašnjaku

Najpoljovniji uslovi za ovčarstvo su pašnjaci i livade, sa dosta izvora pitke vode. Države sa najvećim brojem ovaca su Australija, Novi Zeland, Švajcarska, Argentina, Indija i dr.

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd
  • Stemić Milomir, Jaćimović Bratislav (2006): Osnovi agrarne geografije, Jantar grupa, Zemun