Konsenzus sekvenca

U molekularnoj biologiji i bioinformatici, konsenzus sekvenca je izračunati poredak najfrekventnijih ostataka, bilo nukleotida ili aminokiselina, nađenih u svakoj poziciji poravnatih sekvenci. Ona je rezultat višestrukih poravnavanja sekvenci u kojima se srodne sekvence međusobno porede i izračunavaju se slični motivi sekvenci. Ova informacija je važna kad se razmatraju sekvence zavisne od enzima kao što je RNK polimeraza.[1][2][3][4]

Vidi još

uredi

Reference

uredi
  1. Pierce, Benjamin A. 2002. Genetics : A Conceptual Approach. 1st ed. New York: W.H. Freeman and Co.
  2. Baldi, P and Brunak, S, Bioinformatics: The Machine Learning Approach, 2nd edition. MIT Press, 2001. ISBN 0-262-02506-X
  3. Barnes, M.R. and Gray, I.C., eds., Bioinformatics for Geneticists, first edition. Wiley, 2003. ISBN 0-470-84394-2
  4. Baxevanis, A.D. and Ouellette, B.F.F., eds., Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins, third edition. Wiley, 2005. ISBN 0-471-47878-4