Klitija (grčki: Κλειτίας) bio je drevni atenski slikar koji je ilustirao vaze i druge keramičke posude u periodu cca. 580–550. pne. Od njegovih djela najpoznatija je Vaza François koju je napravio zajedno s Ergotimom.