Kleruhija (grčki: κληρουχία, klērouchia) je u antičkoj Grčkoj bio naziv za specifičan tip kolonije, a koga je razvila Atena. Izraz dolazi od grčke riječi κληροῦχος, klērouchos, doslovno "zemljoposjednik".

Za razliku od većine starogrčkih kolonija, koje su sticale nezavisnost u odnosu na maticu, stanovnici kleruhija su zadržavali državljanstvo matičnog grada, ali isto tako imali i obavezu braniti ga. Kolonisti ili klerusi su najčešće bili pripadnici najsiromašnijih slojeva građanstva, i osnivanjem kleruhija - najčešće na relativno udaljenim prostorima kao što je Trački Herzon - Atena se rješavala socijalnih napetosti. Klerusi su u kolonijama dobivali zemlju, ali i služili kao garnizon.