Klaudija Marcela

Klaudija Marcela (Claudia Marcella) je bilo ime koje su nosile dvije kćeri rimskog političara Gaja Klaudija Marcela Mlađeg i Oktavije Mlađe, starije sestre prvog rimskog cara Augusta. Iako su bile rodbinski i brakom vezane za neke od najpoznatijih i najuticajnijih ličnosti svog vremena, o Marcelama (Marcellae) se relativno malo zna.

  • Klaudija Marcela Starija (Claudia Marcella Major) je bila udana za Marka Vipsanija Agripu, a potom za Jula Antonija;
  • Klaudija Marcela Mlađa (Claudia Marcella Minor, 40/39. pne. - ?)

Fusnote uredi