U hemiji i biohemiji, proteinske kinaze[1], alternativno poznate kao fosfotransferaze, su tip enzima koji prenosi fosfatne grupe sa visokoenergijskih donorskih molekula, poput ATP[2], na specifične supstrate. Ovaj proces se naziva fosforilacija. Ovaj proces ne treba poistovećivati sa fosforolizom, koju izvode fosforilaze. Fosforilacija je transfer fosfatne grupe na molekul, a ne obrnuto, i.e., fosforoliza, prenos molekulskog fragmenta na fosfatnu grupu. Enzim koji uklanja fosfatne grupe je poznat kao fosfataza.

Fosfat

Tipovi

uredi

Jedna od najvećih grupa kinaza su proteinske kinaze, koje deluju na modifikuju aktivnost specifičnih proteina. Kinaze se koriste ekstenzivno u prenosu signala i kontroli kompleksnih procesa u ćelijama. Do sa je 518 različitih kinaza identifikovano kod ljudi. Enormna raznovrsnost, kao i njihova uloga u signalizaciji, čini ih predmetom proučavanja.

Razne druge kinaze deluju na male molekule kao što su lipidi, ugljeni hidrati, aminokiseline, i nukleotidi, bilo u okviru procesa signalizacije ili kao priprema za metaboličke puteve. Kinaze često nose ime njihovog supstrata.

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
  1. Manning G, Whyte DB. et al. (2002). „The protein kinase complement of the human genome”. Science 298 (5600): 1912–1934. DOI:10.1126/science.1075762. PMID 12471243. 
  2. „History of ATP research milestones from an ATP-related chemistry Nobel Prize site”.