Karavela je naziv za relativno mali, ali pokretljivi jedrenjak koji se razvio u Španiji i Portugalu krajem 15. vijeka.

Caravela latina

Kao takav imala je važnu ulogu u Dobu otkrića, jer je zbog plitkog gaza imao manje problema s pristajanjem na obalu, te je mogao istraživati ušća velikih rijeka.

Razlikuju se dva tipa - caravela latina, opremljena s latinskim jedrima, te caravela redonda, opremljena s križnim jedrima.