Za ostale upotrebe, v. Karaula (razvrstavanje).

Karaula je fortifikacijski objekt za obezbjeđenje važnih tačaka, posebno državnih granica. Manje samostalne karaule su se ranije zvale i kule, a za zaštitu granica i čardaci.

Korištena literatura uredi

  • Vojna enciklopedija, Beograd, 1972., knjiga četvrta, strana 237.