Kanton Sarajevo

Kanton Sarajevo
(Opis) (Opis)
Centar Sarajevo
Premijer Nihad Uk
Općine Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo, Vogošća
Površina 1.276,9 km²
Stanovništvo
 - Ukupno
 - Gustoća

465.000.
364/km²

Kanton Sarajevo (Sarajevska županija) je kanton u Federaciji BiH. Sjedište mu se nalazi u Sarajevo.

Kantoni Federacije BiH

Kanton u svojoj prirodi predstavlja gradsku oblast Sarajeva, po kome je dobio ime, odnosno dijelove grada koji se nalaze pod upravom Federacije. Sadrži 98% stanovništva Sarajeva, ali i daleko manji postotak površine grada.