Kanaci predstavljaju melanežansku etničku skupinu, odnosno potomke domorodaca Nove Kaledonije koji danas čine 39.1 % stanovništva prema popisu iz 2014. godine[1].

  1. ISEE. „Prov2 - Principales caractéristiques des individus, par province de résidence et genre” (XLS). Pristupljeno 2015-08-24.