Kamboja-Pala dinastija Bengala

Kamboja-Pala dinastija Bengala je naziv za dinastiju hinduskih vladara koja je vladala dijelovima oblasti Bengal u 10. i 11. vijeku. O njoj postoje prilično oskudni podaci, a dio historičara vjeruje da predstavlja najistočniji ogranak starije dinastije/etničke grupe Kamboja. Njihov odnos prema mnogo bolje atestiranoj dinastiji Pala koja je vladala tim područjem je predmet sporova među historičarima; dio vjeruje da su Kamboja-Pala bili njihovi suparnici i vazali (pri čemu se spominju vjerske razlike, odnosno hinduizam Kamboja-Pala nasuprot budizma Pala; dio, pak, vjeruje da su Kamboja-Pala i Pala jedna te ista dinastija. Posljednji spomeni o njima nestaju početkom 11. vijeka.