Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Jotacija ili jotovanje (grč. Ιώτα, iota = J, j) glasovna je promjena spajanja je nepalatalnog suglasnika c, d, g, h, k, l, n, s, t i z s glasom j, pri čemu se u riječima tvore palatalni suglasnici č, đ, ž, š, lj, nj i ć.

Primjeri jotacije uredi

  • c + j = č
klicati - kličem
  • d + j = đ
mlad - mlađi
  • g + j = ž
blag - blaži
  • h + j = š
mahati - mašem
  • k + j = č
jak - jači
  • l + j = lj
dalek - dalji
  • n + j = nj
tanak - tanji
  • s + j = š
pisati - pišem
  • t + j = ć
platiti - plaćen
  • z + j = ž
brz - brži

Epenteza uredi

Epenteza je pojava kad se između usnenih suglasnika b, m, p i zubnousnenog suglasnika v te palatala j umetne suglasnik l, koji s glasom j daje lj. Smatra se jotacijom, a taj se glas l naziva epentetsko l.

glup - gluplji, grob - groblje, zdrav - zdravlje, hramati - hramljem