John Mill (fonetski: Džon Mil; oko 1645; † 23. juna 1707) je bio engleski teolog, predavač Kvins koledža u Oksfordu.

Naslovnica kapitalnog Millovog dela Novum Testamentum Graecum iz 1723.

Džon Mil je uložio trideset godina napornog rada da sakupi materijale za kritičko izdanje Novog zaveta na grčkom jeziku. On je jednostavno preštampao tekst Stefanusovog izdanja iz 1550. godine, ali ono što je bitno za Milovo izdanje jesu različita odstupanja od tog teksta koja citira u kritičkim napomenama.[1]

Mil je imao na raspolaganju oko sto grčkih rukopisa Novog zaveta. Pored toga, on je pažljivo proučio spise crkvenih otaca, da bi video kako oni citiraju tekst. Štoviše, upoređivao je i starije verzije na jezicima kao što su sirijski i koptski. Zahvaljujući višedecenijskom naporu, Mil je objavio novozavetni tekst praćen napomenama koje ukazuju na razlike u materijalima koji su mu bili dostupni.[1]

Na zaprepašćenje i užas mnogih, Mil je locirao oko trideset hiljada mesta na kojima se razni grčki rukopisi, citati crkvenih otaca i druge verzije razlikuju. Štaviše, on je našao daleko više razlika no što ih je citirao, izostavljajući sitnije varijacije. A opet su mesta koja je zapazio bila dovoljna da trgnu čitalačku publiku iz samozadovoljstva u koje je zapala usled stalnog ponovnog izdavanja Textus Receptus-a (prihvaćenog teksta) i verovanja da imamo „originalni" tekst Novog zaveta na grčkom.[1]

Uticaj Milovog izdanja se odmah osetio, iako on nije poživeo da učestvuje u rasprama. Umro je od kapi 23. juna 1707. godine, samo dve nedelje nakon što je njegovo obimno delo objavljeno.

  • John Mill, Novum Testamentum Graecum, cum lectionibus variantibus MSS (Oxford 1707).

Izvori

uredi