Jezero Ancylus je ime koje su geolozi dali slatkovodnom jezeru koje je došlo na mjesto Yoldijskog mora nakon prekidanja veze sa izvorom slane vode u centralnoj Švedskoj uslijed izostatskog rasta kopnenih masa južne Skandinavije. Postojanje jezera se obično datira u periodu od prije 9500 - 8000 godina, za vrijeme punog borealnog perioda. Jezero se postalo Littorinsko more nakon što je porast razine oceana doveo do provale slane vode kroz Veliki Belt.

Jezero Ancylus

Jezero je Gerard de Geer nazvao po Ancylusu fluvialitisu, gastropodu pronađenom u njegovim talozima.