Ekskomunikacija

(Preusmjereno sa stranice Izopštenje)

Izopštenje ili izopćenje je izraz koji u najširem smislu označava isključivanje nekog pojedinca iz članstva u određenoj organizaciji (udruženje, politička stranka). U užem smislu se prije svega koristi za isključivanje iz religijske organizacije, odnosno vjerske zajednice kao što je kršćanska crkva. U tom smislu se koristi i izraz ekskomunikacija.

U Rimokatoličkoj crkvi ekskomunikacija po kanonskom pravu predstavlja kaznu koja vjernika može zadesiti zamo za najteže prijestupe kao što su širenje lažne vjere, napad na Papu i sl. U nekim historijskim periodima ekskomunikacija je predstavljala izuzetno ozbiljnu kaznu koja je po ekskomuniciranu osobu mogla imati drastične posljedice.

Kao blaži oblik ekskomunikacije Rimokatolička crkva poznaje interdikt, kojim se kažnjenoj osobi ograničavaju određene crkvene aktivnosti, a kao teži anatemu koju može izreći papa.