Iuput II, također poznat kao Auput II ili Yuput II bio je vladar staroegipatskog grada Leontopolisa, koji je vladao u periodu od cca. 750. do cca. 720/715. pne. u vrijeme Trećeg prijelaznog perioda. Bio je saveznik kralja Tefnakhta iz Saisa i pomagao mu u borbi protiv kušitskog kralja Piyea. Nakon što je Piye porazio Tefnakhta i osvojio Donji Egipat, dozvolio je Iuputu da zadrži vlast nad svojim područjem kao vazalni vladar/guverner, a što je atestirano na steli iz Gebel Barkala.[1]

Reljef s likoma Iuputa II, 8. vijek pne.; danas se čuva u Bruklinskom muzeju u New Yorku

Izvori

uredi
  1. Grimal, p.339