Inokosno preduzeće

(Preusmjereno sa stranice Inokosna preduzeća)

Inokosno preduzeće je izraz koji se koristi za male porodične radnje (trgovine, kiosci) u kojima rade članovi porodice. Brzo se registruju, zahtjevaju mala početna finansijska sredstva, a vlasnik odgovara neograničeno solidarno ličnom imovinom. Kada osnivač izađe iz preduzeća, ono se gasi.