Inaktivacija X hromozoma

Boje krzna mačke su vidljive manifestacije X-inaktivacije. Crni i narandžasti aleli gena boje krzna se nalaze na X hromozomu. Na svakom datom segmentu krzna inaktivacija X hromozoma koji sadrži jedan gen proizvodi boju krzna drugog, aktivnog gena.
Nukleus ženske ćelije. Gore: Oba X hromozoma su detektovana, pomoću FISH metoda. Dole: Isti nukleus obojen DNK bojom (DAPI). Barovo telo je označeno strelicom. Ono identifikuje neaktivni X hromozom (Xi).

Inaktivacija X hromozoma (lionizacija) je proces kojim se jedna od dve kopije X hromozoma prisutne kod sisara ženskog pola inaktivira. Do toga dolazi putem pakovanja inaktiviranog X hromozoma u transkripciono neaktivni heterohromatin. Pošto ženke sisara imaju dva X hromozoma, X inaktivacija sprečava pojavu dvostruke količine X hromozomskih genskih proizvoda u odnosu na mužjake koji imaju jednu kopiju X hromozoma. Izbor X hromozoma koji će biti inaktiviran je randoman kod viših sisara poput miševa i čoveka. Nakon inaktivacije X hromozoma on ostaje neaktivan tokom celog života ćelije i njenih nalednika u organizmu.[1][2][3] Za razliku od randomne X inaktivacije kod viših sisara, inaktivacija kod torbara se primenjuje ekskluzivno na X hromozom oca.

ReferenceUredi

  1. Takagi N, Sasaki M (1975). "Preferential inactivation of the paternally derived X chromosome in the extraembryonic membranes of the mouse". Nature 256 (5519): 640–2. PMID 1152998. doi:10.1038/256640a0. 
  2. Cheng MK, Disteche CM (2004). "Silence of the fathers: early X inactivation". BioEssays 26 (8): 821–4. PMID 15273983. doi:10.1002/bies.20082. 
  3. Okamoto I, Otte A, Allis C, Reinberg D, Heard E (2004). "Epigenetic dynamics of imprinted X inactivation during early mouse development". Science 303 (5658): 644–9. PMID 14671313. doi:10.1126/science.1092727. 

LiteraturaUredi

Vidi jošUredi