Iki (いき ili 粋) je tradicionalni japanski estetski ideal ljudskog ponašanja i volje; grubo rečeno stil ophođenja. Smatra se da su osnove iki-ja nastale među građanima (čonin - 町人) Edo perioda. Iki se često pogrešno shvata kao holistička ideja koja podrazumeva sve japansko; međutim, iki je zapravo specifični estetski ideal, drugačiji od ostalih površnih gledišta. Iz tog razloga su se obično samuraji i seljani, kao viša i niža društvena klasa smatrali slojem ljudi koji ne poseduju kvalitete iki-ja, već podpadaju u jabo (野暮 - antonim iki-ja). U isto vreme, savremena popularna predstava, prikazuje individualne borce kao značajne nosioce atributa iki. Na samu popularizaciju korišćenja izraza iki među modernom intelektualnom elitom, uticalo je delo Kuki Šuzo-a, Iki no kozo (「いき」の構造 - Struktura iki-ja) iz 1930. godine.

S obzirom da je iki skovan od strane srednje klase japanskih trgovaca, može se smatrati savremenijim izrazom od tradicionalnog vabisabi (侘寂). Iki odražava karakteristike jednostavnosti, sofisticiranosti, spontanosti i originalnosti. On je takođe efemeran, romantičan, direktan, odmeren, smeo, mudar i nesvestan. Iki može da predstavlja ljudsku osobinu ili veštačku pojavu koja poseduje ljudsku volju ili svest. Dobar predstavnik iki-ja je pisac Haruki Murakami (1949. -), koji piše čistim i odlučnim stilom, donekle sentimentalnim i sa primesama fantastike. Za razliku od Murakami-ja, Jasunari Kavabata (1899. - 1972.) piše više poetski, sa većim naglaskom na unutrašnje emotivno stanje svojih likova, okrećući se ka izrazu vabisabi.

ReferenceUredi

  • Gallagher, John. (2003). Geisha: A Unique World of Tradition, Elegance, and Art. New York: Sterling Publishing. ISBN 1-85648-697-4
  • Heidegger, Martin. (1982). "A Dialogue on Language: between a Japanese and an Inquirer." On The Way to Language. San Francisco: Harper & Row. ISBN 0-06-063859-1 (paper)
  • Nara, Hiroshi. (2004). The Structure of Detachment: the Aesthetic Vision of Kuki Shūzō with a translation of "Iki no kōzō." Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-2735-9; ISBN 978-0-8248-2805-9; OCLC 644791079
  • Nussbaum, Louis-Frédéric and Käthe Roth. (2005). Japan encyclopedia. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-01753-5; OCLC 58053128
  • Pincus, Leslie. (1996). Authenticating Culture in Imperial Japan: Kuki Shūzō and the Rise of National Aesthetics. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-20134-5 (paper)
  • Seigle, Cecila Segawa. (1993). Yoshiwara: The Glittering World of the Japanese Courtesan. Honolulu: University of Hawai'i Press. ISBN 0-8248-1488-6 (paper)