I-Kiribati ili Gilbertijanci, Kiribaćani predstavljaju mikronežansku etničku skupinu koja živi uglavnom na otočju Kiribati (Gilbertovi otoci).

Ima ih oko 100,000 te govore vlastitim gilbertijanskim jezikom.