Hidrija (latinski hydria) je oblik starogrčke keramičke posude koja se koristila za nošenje vode. Hidrija ima tri drške - dvije za nošenje, a jednu za lijevanje vode.

V. također uredi