Hrvatsko aktuarsko društvo

Hrvatsko aktuarsko društvo (HAD) je udruga stučnjaka aktuara u Hrvatskoj čiji je cilj promicanje i razvoj aktuarske znanosti i struke te njena praktična primjena te usavršavanje i izobrazba novih aktuara.

HAD je osnovano 1996. godine te broji 53 redovna, 43 pridružena i 2 počasna člana.

Hrvatsko aktuarsko društvo je redovni član International Actuarial Association (IAA) i član promatrač Groupe Consultatif Actuariel Europeen. Društvo trenutačno radi i na ispunjavanju uvjeta za prijem u članstvo Groupe Consultatif kao pridruženi član.

Članstvo u HAD-uUredi

Društvo je organizirano na takav način da su moguće tri različite vrste članstva i to kao:

Redovni član može biti osoba koja se u znanstvenom ili praktičnom smislu bavi aktuarskom strukom, prihvaća odredbe statuta HAD-a i prema njemu se povodi u radu, ima visoku stručnu spremu i te ima završenu specijalističku izobrazbu iz aktuaristike u skladu sa IAA i sa odlukom o kriterijima za prijam u redovno članstvo koju donosi skupština HAD-a te ima minimalno dvije godine praktičnog rada u aktuarskim poslovima.

Pridruženi član može biti osoba koja se obrazuje za aktuarski posao ili radi na aktuarskim poslovima, a ne zadovoljava uvjete za prijam u redovno članstvo, ili osoba zainteresirana za praćenje aktuarske struke.

Počasno članstvo može dobiti osoba koja je osobito zaslužna za HAD, za razvoj aktuarske znanosti i njezine primjene ili pak priznati znanstveni djelatnik.

Taskođer pogledatiUredi

Eksterni linkoviUredi