Hipodamant

Hipodamant (starogrčki: Ἱπποδάμας) ime je nekoliko ličnosti u grčkoj mitologiji i istoriji.

MitologijaUredi

 • Hipodamant, otac Perimele, koju je gurnuo s litice kad je otkrio njenu ljubavnu vezu s Ahelojem.[1]
 • Hipodamant, takođe Trojanac, koga je ubio Ahilej.[7]

Historijske ličnostiUredi

ReferenceUredi

 1. Ovidije, Metamorfoze, VIII, 591 sqq.
 2. Hesiod, Katalog žena, fr. 10(a).
 3. Pseudo-Apolodor, Apolodor, I, 7, 3.
 4. Pseudo-Apolodor, Biblioteka, III, 12, 5.
 5. Diktis Krićanin, Trojanski rat, III, 7.
 6. Higin, Fabulae, 113, gde je spomenut kao "Hipodam" (Hippodamus).
 7. Homer, Ilijada, XX, 401‒406.
 8. Brill’s New Pauly, s.v. Hippodamas.
 9. W. Rhys Roberts, Dionysius of Halicarnassus: The Three Literary Letters, Cambridge UP, 1901, str. 169