Hipodamant (starogrčki: Ἱπποδάμας) ime je nekoliko ličnosti u grčkoj mitologiji i istoriji.

Mitologija uredi

 • Hipodamant, otac Perimele, koju je gurnuo s litice kad je otkrio njenu ljubavnu vezu s Ahelojem.[1]
 • Hipodamant, takođe Trojanac, koga je ubio Ahilej.[7]

Historijske ličnosti uredi

Reference uredi

 1. Ovidije, Metamorfoze, VIII, 591 sqq.
 2. Hesiod, Katalog žena, fr. 10(a).
 3. Pseudo-Apolodor, Apolodor, I, 7, 3.
 4. Pseudo-Apolodor, Biblioteka, III, 12, 5.
 5. Diktis Krićanin, Trojanski rat, III, 7.
 6. Higin, Fabulae, 113, gde je spomenut kao "Hipodam" (Hippodamus).
 7. Homer, Ilijada, XX, 401‒406.
 8. Brill’s New Pauly, s.v. Hippodamas.
 9. W. Rhys Roberts, Dionysius of Halicarnassus: The Three Literary Letters, Cambridge UP, 1901, str. 169