Melioracija

(Preusmjereno sa stranice Hidrotehničke melioracije)

Melioracija predstavlja skup mera koje se sprovode sa ciljem popravljanja fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta, kao i stvaranje i održavanje optimalnog vodno-vazdušnog režima zemljišta, radi obezbeđenja povoljnih uslova za rast i razvoj gajenih biljaka i postizanje stabilnih prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji.

Reč melioracija potiče od latinske reči meliorare, što znači popraviti, poboljšati.

Podela

uredi

Postoje tri osnovne vrste melioracije:

 • Hidromelioracija - odvodnjavanje suvišne vode ili natapenje tla.
 • Kulturnotehnička melioracija - krčenje šuma i(li) šikara, zemljani radovi.
 • Agromelioracija - okretanje mase tla, dubinsko preoravanje, đubrenje.

Hidromelioracija

uredi

Hidromelioracija ili hidrotehnička melioracija je skup hidrotehničkih mera, aktivnosti i građevina kojima se ostvaruju optimalni uslovi za razvoj biljaka.

Hidrotehnička melioracija sastoji se od:

 • odbrane od visokih voda,
 • površinskog odvodnjavanja,
 • podzemnog odvodnjavanja,
 • navodnjavanja.

Površine koje su opremnjene uređajima za odvodnjavanje ili uređajima za odvodnjavanje i navodnjavanje nazivamo melioracijskim površinama.

U sedećim slučajevima se javlja potreba za površinskim odvodnjavanjem:

 • prirodne depresije bez mogućnosti gravitacionog odvodnjavanja,
 • površine koje su često ili povremeno pod uticajem stagnirajuće oborinske vode ili neregulisanih vodotoka,
 • površine pod uticajem priticanja podzemnih voda,
 • površine slabo propusnog zemljišta,
 • učestalost intenzivnih oborina.

Kulturnotehnička melioracija

uredi

Kulturnotehnička melioracija predstavlja proces promene osnovne kulture zemljišta. Najčešće je to krčenje šuma, šikara, džungli.

Podizanjem brana i nasipa takođe se može ostvariti kulturnotehnička melioracija.

Agromelioracija

uredi

Agromelioracija ili agrotehnička melioracija je skup agrotehničkih mera i aktivnosti kojima se ostvaruju optimalni uslovi za razvoj biljaka.

Mere agromelioracije uključuju sve vrste tretiranja zemljišta različitim vrstama đubriva i zaštitnih sredstava.

Agromelioracione mere se po potrebi koriste u kombinaciji sa merama hidromelioracije kako bi se postigla bolja plodnost zemljišta i bolji prinos.