Hidroksilacija je hemijski proces kojim se uvodi hidroksilna grupa (-OH) u organsko jedinjenje.[1] U biohemiji, reakcije hidroksilacija su često posredovane enzimima zvanim hidroksilaze.[2] Hidroksilacija je priv stepen u oksidativnoj degradaciji organskih jedinjenja na vazduhu. Ona je veoma važna u detoksifikaciji pošto hidroksilacija konvertuje lipofilna jedinjenja u proizvode koji su rastvorni u vodi (hidrofilni), koji se lakše izlučuju. Neki lekovi (npr. steroidi) se aktiviraju ili deaktiviraju hidroksilacijom.

Hemijski koncepti uredi

Proces hidroksilacije obuhvata konverziju CH grupe u COH grupu. Hidroksilacija je oksidativni proces. Kiseonik koji se umeće u C-H vezu je obično izveden iz atmosferskog kiseonika (O2). Pošto je sam O2 spor hidroksilacioni agens neophodni su katalizatori za ubrzanje reakcija.

Biološka hidroksilacija uredi

Glavni hidroksilacioni agens u prirodi je citohrom P-450. Postoje stotine varijacija ovog enzima. Flavini su isto tako hidroksilacioni agensi.[3]

Reference uredi

  1. Clayden Jonathan, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers (2001). Organic chemistry. Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 0-19-850346-6. 
  2. Donald Voet, Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 izd.). Wiley. ISBN 978-0-471-19350-0. 
  3. David L. Nelson, Michael M. Cox (2005). Principles of Biochemistry (4th izd.). New York: W. H. Freeman. ISBN 0-7167-4339-6.