Heidrun u nordijskoj mitologiji označava kozu koja se hrani na krovu Valhalle sa granama drveta Lerad. Iz njezinog vimena teče medovina koja se puni u bačve za Einheriere.

Ilustracija Heidrun u islandskom rukopisu iz 18. vijeka