Hannah Montana 2/Meet Miley Cyrus

Hannah Montana/Meet Miley Cyrus je drugi studijski album sa pjesmama iz američke TV-serije Hannah Montana, te prvi solo album Miley Cyrus. Album je pusten u prodaju 26. juna 2007.godine. Sastoji se iz dva dijela: prvi dio se sastoji od deset pjesama koje su izvodjene u seriji Hannah Montana, a drugi dio se sastoji od pjesama koje izvodi Miley Cyrus.U Americi je prodato 3.200.000+ kopija,a u svijetu se prodalo preko 4.000.000.kopija.

Prethodi:
Lost Highway by Bon Jovi
Billboard 200 prvoplasirani album
8. jul 2007 - 14. jul 2007.
Slijedi:
T.I. vs. T.I.P. by T.I.