Grm ili žbun označava jedan od oblika rasta drvenastih biljaka.

Šipkov grm.

Ekologija

uredi

Grmlja su važna za život ptice. Ćesto su zasađeni u parkovima i vrtovima kao živica. Mnoge drvenaste biljke mogu se pojaviti kao drvo, ili kao grm. Primjeri su lješnjak drvo / grm ili Siva joha.

Makija je najvažniji ekosistem Mediterana koji se sastoji u glavnom od grmlja.

Primjeri

uredi