Grgur IV (papa)

Grgur IV. bio je papa od 827. do 844. godine. On je isprva priznavao vrhovnu vlast franačkog vladara Ludovika I. u svim profanim stvarima, no nakon sukoba kralja sa sinovima, istaknuo je primat papinske vlasti nad vlasti cara Svetog Rimskog Carstva.

Grgur IV.
Gregorius IV
Gregory-IV Raban-Maur.jpg
Pravo ime ???
Papinstvo počelo 20. rujna 827.
Papinstvo završilo 11. siječnja 844.
Prethodnik Valentin
( 827.)
Nasljednik Sergije II.
(844. - 847.)
Rođen ???
Rim, Italija
Umro 11. siječnja 844.
Rim
Ostali pape imena Grgur

Uvelike je pridonio usponu na vlast Lotara I. 833. godine na tzv. "Polju laži" kod Rotfelda u blizini Colmara.

Grgur IV. je poznat po tome što je postavio Ausgara nadbiskupom Hamburga i Bremena, te misionara delegata za sjeverni i istočni dio Europe. Također je i utvrdio luku Ostiju protiv napadaja Saracena.

Grgur IV. je nadalje pridonio arhitektonskoj izgradnji Rima (obnova Bazilike Svetog Marka) i promovirao je slavljenje Svih Svetih.