Gradska opština Vranjska Banja

Gradska opština Vranjska Banja je jedna od dve gradske opštine grada Vranja.

Naseljena mesta gradske opštine Vranjska Banja

Ova gradska opština je pravno nastala izmenom Statuta Grada Vranja 10. novembra 2010. godine, a koji je usvojen na Skupštini grada Vranja 28. decembra 2010. godine. U narednom periodu sledi konstituisanje svih organa vlasti gradske opštine. Statutom Grada Vranja je određeno koja naseljena mesta čine gradsku opštinu Vranjska Banja. Predsednica gradske opštine je Dr Slavica Sotirović, a opštinsko veće ima 13 članova.

Inače pokušaji formiranja opštine Vranjska Banja traju od njenog ukidanja 1965. godine, ali su svi pokušaji bili bezuspešni. Donošenjem najnovijeg Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije donesenim 27. decembra 2007. godine nekadašnja opština Vranje je dobila status grada pa je tako dobijena mogućnost za formiranje opštine Vranjska Banja kao gradske opštine grada Vranja.

Nova gradska opština Vranjska Banja ima u svom sastavu sva naselja koja je imala do njenog ukidanja 1965. godine, a to su: Vranjska Banja (kao naselje gradskog tipa), Babina Poljana, Bujkovac, Duga Luka, Izumno, Klisurica, Korbevac, Korbul, Kriva Feja, Kumarevo, Leva Reka, Lipovac, Nesvrta, Panevlje, Prvonek, Prevalac, Sebevranje, Slivnica, Stari Glog, Toplac i Crni Vrh.