Marko Antonije Gordijan Sempronijan Rimski Afrički (rođen oko 192. godine - umro 12. aprila 238. godine), poznat i kao Gordijan II bio je rimski car tokom 238. godine.

Gordijan II bio je sin Gordijana I i nepoznate majke. Njegova sestra Antonija Gordijana bila je majka Gordijana III. Izgleda da je Gordijan II bio kvestor u vreme Elegabala i da je bio pretor i sufektni konzul u doba Aleksandra Severa. 237. godine, kada je njegov otac postao upravnik Afrike, Gordijan je tamo otišao sa ocem.

Gordijan I se stavio na čelo pobune protiv Maksimina Tračanina i kao već star čovek postao car 238. godine. Njegov sin je proglašen za Gordijana II. Obojicu careva je potvrdio senat, protivnik vladavine Maksimina Tračanina.

Ali, carevi nisu uspeli da se odupru Kapelinu, upravniku Numidije koji je bio veran Maksiminu Tračaninu. Gordijan II je poginuo u bici, a njegov otac je izvršio samoubistvo.

Nešto kasnije je sestrić Gordijana II, Gordijan III, postao rimski car.