Garnizon (od francuskih reči garrison, garnir, što znači "opskrbiti", "opremiti", "posada") predstavlja zajednički naziv za sve vojne jedinice stacionirane na odgovarajućoj lokaciji, prvenstveno da bi je branile od potencijalnog neprijatelja. Danas se često koristi i kao naziv za matičnu bazu.

Lokacija na kojoj se garnizon nalazi može biti grad, utvrđenje, zamak ili tome slično. Reč garnizon često se koristi i kao naziv za mesto ili grad koji ima vojne barake ili bilo kakvu bazu. Garnizon ima svoju komandu, prateće službe i svog vojnog zapovednika. Načelno to je oficir, zapovednik neke od jedinica garnizona, koji ima najviši čin.

Pojam garnizona prvi put se u istoriji pojavljuje u XVI i XVII veku s ciljem da opiše stalno stacionirane odbrambene trupe u nekom zamku ili utvrđenju.

U Izraelu, primera radi, garnizonska jedinica je regularna vojna jedinica koja brani određenu zonu kao što su grad, provincija, utvrđenje ili čak samo jednu građevinu.

Povezano

uredi