Gao Bainian

Gao Bainian (高百年) (556–564) je bio krunski princ kineske dinastije Sjeverni Qi. Otac mu je bio car Xiaozhao, a majka carica Yuan. Krunskim princom je proglašen 560. nakon očevog dolaska na prijestolje. Gao Bainian je kao dijete oženjen za princezu Hulü, kćer generala Hulü Guanga. Međutim, već sljedeće godine je car Xiaozhao pao s konja i bio teško ozlijeđen. Kada je car shvatio da će od ozljeda umrijeti, a da mu je sin premlad, odlučio je da prijestolje prepusti svom bratu Gao Danu; pred smrt mu je poslao pismo u kome ga je molio da mu sina ostavi na životu. Gao Dan, koji je uzeo ime car Wucheng, međutim, to nije učinio; kada je 564. doznao za loša astrološka znamenja, odlučio ih je "prenijeti" na svog nećaka. Iskoristio je kao povod dječakovo pisanje slova chi (敕) na način rezerviran za careve kako bi ga optužio za zavjeru. Gao Bainian je potom zvjerski pretučen, i na kraju mu je odrubljena glava. Njegova supruga je potom započela štrajk glađu i umrla od gladi.