Gagauzi su turkijski narod, koji pretežno živi u Moldaviji, odnosno u autonomnom regionu Gagauzija, u kojem čine oko 83% stanovništva. Gagauzi su većinom pravoslavne veroispovesti, a govore gagauškim jezikom, koji spada u turkijsku porodicu jezika.

Gagauzi

Gagauzlar

narodni ples
Ukupno pripadnika
240,000
Značajna područja naseljavanja
Gagauzija

Gagauza ukupno ima oko 207.000, od toga u Moldaviji 177.000, u Bugarskoj 15.000, u Turskoj 14.000.