Furlani je naziv za romansku etnolingvističku grupu koja živi u provinciji Furlanija na sjeveroistoku Italije, a koja je definirana posebnim furlanskim jezikom.

Danas se furlanskim jezikom koristi 600.000 ljudi, a zbog siromaštva se velik broj Furlana iselio po svijetu, zbog čega danas postoji značajna furlanska dijaspora.