Frithuwald od Bernicije

Frithuwald je bio šesti po redu (poznati) kralj Bernicije, jednog od anglosaksonskih kraljvstava. Njime je vladao od 579. do 585. Bio je jedan od sinova kralja Ide, osnivača države. Osim najosnovnijih podataka o datumima njegove vladavine, o njemu se ne zna skoro ništa. Tradicionalno se uzima da je umro 585. i da ga je naslijedio kralj Hussa, za koga nije jasno da li mu je bio brat, ili vođa suparničke frakcije/klana među Anglima tog doba.