Fitogeografija (fito- + geografija), geografija biljaka, grana botanike koja proučava rasprostranjenost biljnih vrsta na kopnu, pod zemljom i u vodama. Zadatak joj je da prouči uzroke i putove raseljivanja biljaka u prostoru od davnih geoloških doba do danas i da pronađe zakonitosti u rasprostranjenju biljnih vrsta.

Osnovni su elementi ove znanosti:

  • areal (područje rasprostranjenja neke biljne vrste ili svojte) i
  • flora (sve biljne vrste na nekom području).

Svestranim proučavanjem areala pojedinih biljnih vrsta (veličina, oblik, postanak i mijenjanje areala kao produkta skupnog djelovanja suvremenih uvjeta i povijesnih faktora) utvrđuju se osnovni genetski i geografski floristički elementi, a na tome se temelji mogućnost znanstvene analize i karakterizacije flore pojedinih dijelova zemlje, a i razdioba cjelokupnog biljnog svijeta na prirodna fitogeografska područja.

Vidi još uredi