Jaume Ferrer Bassa (cca. 1285 - Barcelona, 1348) je bio španski slikar, najpoznatiji po minijaturama i freskama. Smatra se jednim od prvih predstavnika tzv. Međunarodna gotika|Međunarodne gotike. Najpoznatije djelo su mu freske u kapeli San Miguel samostana Pedralba. Radio je aragonskog kralja. Umro je od bubonske kuge.

Ferrer Bassa: Tri žene na grobu
Ferrer Bassa: Tri žene na grobu