Pojava

(Preusmjereno sa Fenomen)

Pojava ili fenomen (grčki: φαινόμενo, pl. φαινόμενα) je događaj koji se može promatrati, odnosno doslovno, nešto što je moguće vidjeti. Riječ fenomen dolazi od imenice φαινόμενον (phainomenon, pojava, appearance), a povezana je također i s glagolom φαινειν (phainein, prikazati, to show). Protuznačna je iathomenon, u doslovnom značenju "nečega što leži ispod površine".

Općenito, neovisno od izvornog značenja u filozofiji, fenomen predstavlja sve što se može zamijetiti. Neke je stvari lako zamijetiti, dok je za zamjećivanje drugih potrebno izvesti znanstveni eksperiment koji omogućuje to zamjećivanje.

U znanosti pojave su neobrađeni podaci koji kasnije služe za uobličavanje teorija.

"U filozofiji je fenomen (pojava) u najširem smislu svaki svjesni doživljaj, a u užem sve ono što se osjetno zamječuje kao predmetno. U indijskoj filozofiji, a i kod starih Grka, razlikuje se pojava i bit stvari. U gnoseologiji (naročito poslije Kanta) pod pojavom se podrazumijeva pojavljivanje ili znak nečega što je izvan tog doživljaja i od njega je različito, Kant, npr., smatra da se iskustvena stvarnost javlja u našoj svijesti kao fenomen (pojava) koji je određen našim doživljajnim mogućnostima.(v.transcedentalizam). Ona ipak nije pričin (pojam koji je admin izbrisao!), nego način kako se nešto pojavljuje, kako mi stvarno zbilju doživljavamo. Dublje od fenomena mi u stvarnost, po mišljenju Kanta i njegovih sljedbenika, i ne možemo prodrijeti. Po njima je tako sva ljudska spoznaja fenomenalna (v. fenomenalizam). Gnoseološki objektivisti i predstavnici teorije odraza smatraju nasuprot tome da je pojava (dakako uz kritičku korekturu) odraz same stvarnosti onakva kakva ona jest. Prema tumačenju vrijednosti pojavnosti za spoznaju svijeta razilaze se osnovna gnoseološka stajališta u filozofiji (v. senzualizam, kriticizam, racionaliam, empirizam, kritički realizam i dr.)" (V. Filipović)