Fantastika u širem smislu ili spekulativna fikcija (engleski: speculative fiction) je izraz koji obuhvaća žanrove i pod-žanrove fikcije čija je karakteristika odmak od stvarnosti. U nju spada fantastika u užem smislu (fantasy), naučna fantastika (ili naučna fikcija), nadnaravni horor, utopijska i distopijska fikcija, apokaliptička i postapokaliptička fikcija te alternativna historija.

Eksterni linkovi

uredi