Epikrat iz Ambrakije

Epikrat iz Ambrakije (grč. Ἐπικράτης Ἀμβρακιώτης, 4. vek pne.) bio je grčki komediograf koji je živeo u Atini i stvarao u okviru srednje atičke komedije.

U jednom fragmentu (frg. 10)[1] ismevaju se Platon i njegovi učenici Speusip i Menedem, koji su prikazani kako raspravljaju o tome je li tikva zelje, trava ili drvo, dok ih ne ismeje neki lekar sa Sicilije, a kad se oni na to naljute, spokojno se pojavljuje Platon i naređuje im da o tome još jednom razmisle. U drugom fragmentu spominje se poznata hetera Laida iz Korinta, za koju se kaže da je već ostarela. Iz tih fragmenata zaključuje se da je Epikrat stvarao između 376. pne. i 348. pne.[2]

Od njegovih komedija, Suda[3] i Atenej spominju Trgovca (Ἔμπορος) i Protiv Laide (Ἀντιλαΐς). Atenej takođe pominje njegove komade Amazonke (Ἀμαζόνες) i Težak za prodati (Δύσπρατος), a za ovaj drugi komad kaže da ga je Epikrat delimično napisao po uzoru na istoimenu Antifanovu komediju.

ReferenceUredi

  1. Numeracija prema Rudolf Kassel, Colin Austin, Poetae Comici Graeci, 1989.
  2. Augustus Meineke, Fragmenta Comicoum Graecorum, Vol. I, pp. 414, 415, Vol. iii, pp. 365–373.
  3. Suda, s.v. Ἐπικράτης Ἀμβρακιώτης.