Državna zastava

Državna zastava je zvanična zastava određene države, koja je kao takva propisana ustavom, obično u prvim članovima. Mogu postojati dve varijante zastava predviđenih ustavom - državna (koju koriste zvanični organi) i narodna (dozvoljeno korišćenje od nedržavnih organa). Državne zastave se od narodnih obično razlikuju time što na sebi imaju državni grb. Kako su državne zastave najočigledniji simboli određene države, isticanje zastava, kako domaćih tako i stranih strogo se reguliše ustavom i/ili zakonima.

Sve države sveta danas imaju državnu zastavu, bilo da imaju sopstvenu ili koriste tuđu.

Državna zastava / Državni grb
Spisak državnih zastava | Spisak državnih grbova